Setkání, workshopy, kurzy

Setkání a workshopy jsou zaměřeny pro ty, kteří chtějí objevit odpovědi na své otázky o sobě, a neví, jak se k nim dostat. Jedná se o akce s více lidmi. Lze pořádat i v uzavřené skupině lidí, kteří se znají. Během setkání dochází k odblokovávání energie, přicházejí tzv. AHA momenty, kdy si člověk vědomě prožívá pochopení.

Všechny kurzy lze pořádat i pro jednotlivce dle individuální dohody. Cena je stejná.

Na všechny akce je potřeba se domluvit a zarezervovat místo. Počet je omezen dle prostor.

V kontaktech najdete kontaktní formulář, e-mail i telefon. Je třeba uvést termín a o jaký kurz se jedná, včetně Vašeho telefonního čísla, jména a příjmení, popř. e-mailovou adresu, kde Vás zastihnu v případě změn.

Kurzy

Na svých kurzech předávám dál to, co jsem se naučila a co mi v životě funguje.

Učím, jak si pomoci sama sobě. Je to jako v tom příběhu: Než abych neustále dávala ryby, raději vás naučím rybařit. A ryby si nachytejte sami.

Naučíte uzdravovat samy sebe.


Kurz Kyvadlo I.

Tento kurz je určen vám, kteří jste zvídaví, chcete se naučit s ním pracovat, zjistit, na jakém principu funguje, k čemu všemu se dá použít. Naučit se s to může každý. Zde se naučíte základy - napojení na své Vyšší Já, výběr kyvadla, čištění kyvadla, správné ukazování, správné ptaní, práce s různými druhy tabulek, čištění vody, jídla, prostorů, vztahů, studní, aut, odvádění Duší a Duchů a mnoho dalšího. Je určen i vám, kteří již s kyvadlem pracujete a chcete vidět jiný úhel pohledu na tuto práci. Vlastní kyvadlo s sebou.

Cena -  1.500 Kč

Kurz Kyvadlo II.

 Tento kurz je určen vám, kteří máte za sebou Kurz I. a chcete se posunout dále. Zde se učíme pracovat více se svým zdravím, ale také i s ostatními lidmi v našem okolí. Práce s Duší, dohledávání příčin, další tabulky. Vlastní kyvadlo s sebou.


Cena - 1.500 Kč

Termíny: pokud není uvedeno jinak, místo konání je Studio Svatava


Sem vložte podnadpis

Kurz meditování I.

Základní kurz je určen vám, kteří se chcete nejen něco získat ale i ztratit. Získat klid a rovnováhu a ztratit stres, nervozitu, chaos myšlenek apod. Zde se učíme napojení na svůj Zdroj, ukotvení ve svém středu, prožitek klidu, míru, harmonie, rovnováhy. Pocítíte, Kdo Jste.

Cena - 500 Kč

Kurz meditování II.

Zde se naučíte vedené meditace se záměrem, vhledy, příčiny a následky, setkání se svým Já. Také se naučíte promlouvat se svým fyzickým tělem, hledat a nacházet bloky, které vás brzdí v životě.

Pouze pro ty, kteří absolvovali Meditaci I.

Cena - 500 Kč

Termíny: pokud není uvedeno jinak, místo konání je Studio Svatava


Workshop, setkání

Povídání na různá témata, zodpovězení otázek na dané téma, praktická část.

Termíny:   pokud není uvedeno jinak, místo konání je Studio Svatava